Aldığım Eğitimler

 • Kendini Gözlem - Danışanların Kendi Değişimlerini Yaratma Yeteneklerini Geliştirme

 • Durumsal Liderlik

 • Liderlik ve Yöneticilikte Etkinlik

 • Yöneticiler için Duygusal Zeka

 • Koçluk Becerileri

 • Motivasyon Teknikleri ve Koçluk & Mentorluk

 • Geribildirim ve Koçluk

 • Koçluk Becerileri ve Stratejik Planlama

 • Performans Yönetimi

 • Performans Yönetimi ve Yetkinlik Değerlendirme

 • Performans Yönetimi ve Ücretlendirme

 • Ücret Yönetimi

 • İşe Alımda Görüşme Teknikleri

 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri

 • Öfke Yönetimi

 • Çatışma Yönetimi

 • NLP Eğitimi

 • Etkili İletişim Teknikleri

 • Etkili Toplantı Yönetimi

 • Proje Yönetimi

 • Zaman Yönetimi

 • Takım Yönetimi

 • Sunuş Teknikleri ve İletişim

 • Eğiticinin Eğitimi

 • NEO–PI–R Kişilik Değerlendirme

 • PI Kişilik Testi Uygulayıcısı Eğitimi

 • 4857 – Türk İş Kanunu

 • 506 – Sosyal Güvenlik Eğitimi

 • Kalite Yönetim Sistemleri (ISO 9001&14001&18001)

 • Kalite Yönetim Sistemleri İç Tetkikçi Eğitimi