Yönetici Koçluğu

Temel değerleriniz, güçlü ve gelişime açık yanlarınız, kör nokta ve inançlarınız, düşünce şekilleri ve ihtiyaçlarınız hakkında farkındalık kazanmak..

Yönetici koçluğu süresince ya da sonunda, birlikte aşağıdakileri gerçekleştirmeyi hedefleriz:

 

•   temel değerler, güçlü ve gelişime açık yanlar, kör nokta ve inançlar, düşünce şekilleri ve ihtiyaçlar hakkında farkındalık sağlama

 

•   kişisel ve profesyonel yaşamınızı geliştirerek, organizasyonun performansı ve gelişimine katkı sağlama

 

•   yönetsel yetkinlik ve becerilerinizi iyileştirerek, sizi lider konumuna taşıma, sürekliliğini sağlama

 

•   davranışsal değişimler yaratma

 

•   iş sonuçlarının kalitesini arttırma

 

•   organizasyon hedeflerine odaklanma, hedefler doğrultusunda etkin stratejiler belirleme

 

•   işbirlikçi çalışma ortamı yaratma

 

•   organizasyon ve çalışanların vizyonları arasındaki bağı kurabilme ve geliştirme

 

•   daha etkin kararlar alabilme

 

•   problem çözme becerisini geliştirme

 

•   organizasyonda değişimler yaratma, değişim direncini kırmaya yönelik yaklaşımlar geliştirme

 

•   takımlar oluşturabilme, etkin yönetebilme ve delegasyon

 

•   ekip üyelerinde varolan potansiyeli ortaya çıkarma ve geliştirme

 

•   çalışan bağlılığını arttırma