Kurumsal Koçluk Süreci

’Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi’, ‘Etkin Mentorluk Süreci‘ ve 'Mindfulness (Bilinçli Farkındalık) ile Fark Yaratma' konulu eğitimler..

•   Yönetim Ekibi’ne & Orta Düzey Yöneticilere günlük hayatlarında çalışanları ile iletişimlerinde uygulayabilecekleri ‘’Koçluk Becerilerinin Geliştirilmesi’ konulu eğitimler

 

•   Yönetim Ekibi & Yetenek Havuzu Çalışanları ile bire–bir koçluk sürecinin yürütülmesi

 

•   Tüm çalışanlara ‘Sağlıklı Yaşam & Odaklanma’ konulu teorik ve uygulamalı eğitimler

 

•   İşyeri Hekimi ile birlikte çalışarak, İşyeri Hekimi’nin yönlendireceği çalışanlar ile bire–bir  ‘Sağlıklı Yaşam Koçluğu’ sürecinin yürütülmesi, işyerinde sağlıklı ve kendini iyi hisseden çalışan sayısının arttırılmasına yönelik ortak çalışmalar düzenlenmesi

 

•   İş & özel yaşam dengesini kurmaya/korumaya yönelik çalışmalar yürütülmesi

 

•   Duygusal Zeka, İletişim Becerileri, Çatışma Yönetimi, Yetkinlik Bazlı Mülakat Teknikleri, Performans Değerlendirme Süreci ve Geribildirim eğitimleri

 

…ve Kurumsal İnsan Kaynakları Danışmanlığı programları